ศัพท์บัญญัติ

โพสต์18 ม.ค. 2561 19:33โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2561 20:36 ]
ศัพท์บัญญัติ
         ศัพท์บัญญัติ  คือ คำศัพท์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนเอกสารของทางราชการ และการเรียนการสอน ผู้ออกศัพท์บัญญัติในปัจจุบันคือราชบัณฑิตยสถาน  คัพท์บัญญัติภาษาไทยที่ใช้มักจะมาจากภาษาอังกฤษ
         ศัพท์บัญญัติจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์   แพทย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเชื่อม  พลังงาน  ประชากรศาสตร์  พฤกษศาสตร์  ปรัชญา  ประกันภัย วรรณกรรม   ปรับอากาศ สัทศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ ทันตแพทยศาสตร์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์      
วิธีสร้างศัพท์บัญญัติ
คำศัพท์บัญญัติมีวิธีการสร้าง ดังนี้

ตัวอย่างศัพท์บัญญัติ

๑.แฟลต , อพาร์ตเม้นต์ = ห้องชุด               ๒. คอมพิวเตอร์ = คณิตกรณ์                                                                                                            

0040 ๓. ดีวีดี = แผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล          ๔. ปริ้นเตอร์ = เครื่องพิมพ์                                                                                                                      

๕. อินฟีนีตี้ = อนันต์                                ๖. ซิมการ์ด = บัตรระบุผู้เช่า                                                

๗. ซิม = มอดูลระบุผู้เช่า                            ๘. จอยสติ๊ก = ก้านควบคุม                                                                                                                 

๙. ซีพียู = หน่วยประมวลผลกลาง                ๑๐. คีย์บอร์ด = แผงแป้นอักขระ                                                                                                              

๑๑. แผ่นดิสก์ = จานบันทึก                       ๑๒. จั๊กจั่น = แม่ม่ายลองไน , กระพี้นางนวล                                                                                             

๑๓. แรม(RAM) = หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม          ๑๔. รอม(ROM) = หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว                                                                                 

๑๕. ฮาร์ดดิสก์ = จานบันทึกแบบแข็ง                      ๑๖. Disk Drive = หน่วยขับจาน , หน่วยขับจานบันทึก , หน่วยขับแผ่นบันทึก

๑๗. เคส(CASE) = วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย     ๑๘. Scanner = เครื่องกราดตรวจ                                   

๑๙. ล็อตเตอรี่ = สลากกินแบ่งรัฐบาล                          ๒๐. รถเมล์ = รถโดยสารประจำทาง

Comments