การใช้ศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์ คำเฉพาะกลุ่ม และคำเฉพาะวงการ

โพสต์20 ม.ค. 2561 20:40โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2561 20:55 ]
การใช้ศัพท์บัญญัติ  คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม และคำเฉพาะวงการ               

               ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยทำให้เกิดศัพท์บัญญัติ  คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม  และคำในวงการต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาใน บทนี้ 

สาเหตุที่ทำให้เกิดศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม  และคำเฉพาะวงการ               

              ๑.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยจากภายนอก  เป็นผลมาจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ  ในอดีตเรายืมคำจากภาษาบาลี  สันสกฤต  เขมร  มาใช้เป็นจำนวนมาก  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปวิทยาการของโลกตะวันตกเจริญขึ้น  และเรารับวิทยาการเหล่านั้นเข้ามา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับภาษาของชาติเหล่านั้นเข้ามาด้วย  เห็นได้จากการทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก                                                                                                                                              

             ๒.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายใน  เป็นผลมาจากความแตกต่างกันของผู้ใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  สถานภาพทางสังคม  เป็นต้น  ปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดภาษาเฉพาะกลุ่มและคำที่ใช้ในวงการต่าง ๆ การใช้ศัพท์บัญญัติ และ คำทับศัพท์  เมื่อเรารับวิทยาการสมัยใหม่เข้ามา  ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับภาษาต่างประเทศเข้ามาด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีการขยายวงศัพท์อย่างกว้างขวางมากขึ้น  ราชบัณฑิตยสถานจึงบัญญัติศัพท์  โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ                   

๑. หาคำไทยที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด  มาใช้แทนคำศัพท์ที่ยืมมา  เช่น       standpoint    จุดยืน       Electric   ไฟฟ้า       red  cross      กาชาด

๒.  ในกรณีที่หาคำไทยมาใช้แทนคำยืมภาษาต่างประเทศไม่ได้  จะใช้คำบาลี  สันสกฤต  เขมร  มาสร้างเป็นศัพท์ใหม่  โดยอาจจะประสมคำไทย  หรืออาจจะใช้คำบาลี  สันสกฤต  ล้วน ๆ ก็ได้      เช่น   Microscope  จุลทรรศน์ (micro =  จุล  แปลว่า  เล็ก น้อย, scope = ทรรศน์  แปลว่า มองเห็น)

๓. ในกรณีที่หาคำบาลี สันสกฤต   เขมร  มาบัญญัติศัพท์ใหม่ไม่ได้  จะใช้การทับศัพท์ เช่น Cross-stitch   ครอสสติตซ์           Night  club    ไนต์คลับ       Swrater    สเวตเตอร์  

หลักเกณฑ์การทับศัพท์    

ราชบัณฑิตยสถานได้จัดทำหนังสือ  “หลักเกณฑ์การทับศัพท์”  ขึ้น  โดยอธิบายหลักการทับศัพท์ภาษาต่าง ๆ ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  อิตาลี  สเปน  รัสเซีย 

ญี่ปุ่น  อาหรับ  และมลายู  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง  ในปัจจุบันมีการนำคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้เป็นจำนวนมาก  หลักการเบื้องต้นในการทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนควรสังเกตคือการเทียบเสียง พยัญชนะและสระ  ดังนี้                

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะโดยสังเขป 

พยัญชนะภาษาอังกฤษ

พยัญชนะภาษาไทย

ตัวอย่าง

B  C  Ch  D  F  G  H  J K   L  M  N 

บ ค ช ด ฟ จ,

ฮ จ ค, ล ม น 

Base                             เบส

Cat                               แคต

Chicago                         ชิคาโก

Dead  Sea                     เดดซี

Fox                              ฟอกซ์

Engineer                       เอนจิเนียร์

Galaxy                          กาแล็กซี

Haematite                     ฮีมาไทด์

Jim                                จิม

Kansas                          แคนซัส

York                             ยอร์ก

Locket                          ล็อกเกต

Micro                           ไมโคร

Nucleus                       นิวเคลียส 

 ตารางเทียบเสียงพยัญชนะโดยสังเขป 

พยัญชนะภาษาอังกฤษ

พยัญชนะภาษาไทย

ตัวอย่าง

P Ph Q R S  

TThVWXYZ

,  ฟ  ก  ร ซ,ส,ช  

ท  ท  ว  ว  ซ  ย  ซ

Parabola                   พาราโบลา

Capsule                    แคปซูล

Phosphorus              ฟอสฟอรัส

Qatar                       กาตาร์

Radium                   เรเดียม

Silicon                    ซิลิคอน

Sweden                   สวีเดน

Lagos                      ลากอส

Trombone               ทรอมโบน

Thorium                  ทอเรียม

Volt                         โวลต์

White                       ไวต์

Xenon                      ซีนอน

Yale                         เยล

Zone                         โซน

 

สระ ภาษาอังกฤษ

สระภาษาไทย

ตัวอย่าง

A    E  

แอ  อะ  อา  เออ  อ  อี  เอ  อิ  เอะ 

Badminton           แบดมินตัน

Aluminium          อะลูมิเนียม

Chicago                ชิคาโก

Asia                      เอเซีย

Football             ฟุตบอล

Sweden                สวีเดน

Lebanon              เลบานอน

Electronics         อิเล็กทรอนิกส์

Mexico              เม็กซิโก 

 

 

Comments