g34

การใช้ศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์ คำเฉพาะกลุ่ม และคำเฉพาะวงการ

โพสต์20 ม.ค. 2561 20:40โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2561 20:55 ]

การใช้ศัพท์บัญญัติ  คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม และคำเฉพาะวงการ               

               ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยทำให้เกิดศัพท์บัญญัติ  คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม  และคำในวงการต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาใน บทนี้ 

สาเหตุที่ทำให้เกิดศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม  และคำเฉพาะวงการ               

              ๑.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยจากภายนอก  เป็นผลมาจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ  ในอดีตเรายืมคำจากภาษาบาลี  สันสกฤต  เขมร  มาใช้เป็นจำนวนมาก  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปวิทยาการของโลกตะวันตกเจริญขึ้น  และเรารับวิทยาการเหล่านั้นเข้ามา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับภาษาของชาติเหล่านั้นเข้ามาด้วย  เห็นได้จากการทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก                                                                                                                                              

             ๒.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายใน  เป็นผลมาจากความแตกต่างกันของผู้ใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  สถานภาพทางสังคม  เป็นต้น  ปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดภาษาเฉพาะกลุ่มและคำที่ใช้ในวงการต่าง ๆ การใช้ศัพท์บัญญัติ และ คำทับศัพท์  เมื่อเรารับวิทยาการสมัยใหม่เข้ามา  ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับภาษาต่างประเทศเข้ามาด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีการขยายวงศัพท์อย่างกว้างขวางมากขึ้น  ราชบัณฑิตยสถานจึงบัญญัติศัพท์  โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ                   

๑. หาคำไทยที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด  มาใช้แทนคำศัพท์ที่ยืมมา  เช่น       standpoint    จุดยืน       Electric   ไฟฟ้า       red  cross      กาชาด

๒.  ในกรณีที่หาคำไทยมาใช้แทนคำยืมภาษาต่างประเทศไม่ได้  จะใช้คำบาลี  สันสกฤต  เขมร  มาสร้างเป็นศัพท์ใหม่  โดยอาจจะประสมคำไทย  หรืออาจจะใช้คำบาลี  สันสกฤต  ล้วน ๆ ก็ได้      เช่น   Microscope  จุลทรรศน์ (micro =  จุล  แปลว่า  เล็ก น้อย, scope = ทรรศน์  แปลว่า มองเห็น)

๓. ในกรณีที่หาคำบาลี สันสกฤต   เขมร  มาบัญญัติศัพท์ใหม่ไม่ได้  จะใช้การทับศัพท์ เช่น Cross-stitch   ครอสสติตซ์           Night  club    ไนต์คลับ       Swrater    สเวตเตอร์  

หลักเกณฑ์การทับศัพท์    

ราชบัณฑิตยสถานได้จัดทำหนังสือ  “หลักเกณฑ์การทับศัพท์”  ขึ้น  โดยอธิบายหลักการทับศัพท์ภาษาต่าง ๆ ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  อิตาลี  สเปน  รัสเซีย 

ญี่ปุ่น  อาหรับ  และมลายู  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง  ในปัจจุบันมีการนำคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้เป็นจำนวนมาก  หลักการเบื้องต้นในการทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนควรสังเกตคือการเทียบเสียง พยัญชนะและสระ  ดังนี้                

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะโดยสังเขป 

พยัญชนะภาษาอังกฤษ

พยัญชนะภาษาไทย

ตัวอย่าง

B  C  Ch  D  F  G  H  J K   L  M  N 

บ ค ช ด ฟ จ,

ฮ จ ค, ล ม น 

Base                             เบส

Cat                               แคต

Chicago                         ชิคาโก

Dead  Sea                     เดดซี

Fox                              ฟอกซ์

Engineer                       เอนจิเนียร์

Galaxy                          กาแล็กซี

Haematite                     ฮีมาไทด์

Jim                                จิม

Kansas                          แคนซัส

York                             ยอร์ก

Locket                          ล็อกเกต

Micro                           ไมโคร

Nucleus                       นิวเคลียส 

 ตารางเทียบเสียงพยัญชนะโดยสังเขป 

พยัญชนะภาษาอังกฤษ

พยัญชนะภาษาไทย

ตัวอย่าง

P Ph Q R S  

TThVWXYZ

,  ฟ  ก  ร ซ,ส,ช  

ท  ท  ว  ว  ซ  ย  ซ

Parabola                   พาราโบลา

Capsule                    แคปซูล

Phosphorus              ฟอสฟอรัส

Qatar                       กาตาร์

Radium                   เรเดียม

Silicon                    ซิลิคอน

Sweden                   สวีเดน

Lagos                      ลากอส

Trombone               ทรอมโบน

Thorium                  ทอเรียม

Volt                         โวลต์

White                       ไวต์

Xenon                      ซีนอน

Yale                         เยล

Zone                         โซน

 

สระ ภาษาอังกฤษ

สระภาษาไทย

ตัวอย่าง

A    E  

แอ  อะ  อา  เออ  อ  อี  เอ  อิ  เอะ 

Badminton           แบดมินตัน

Aluminium          อะลูมิเนียม

Chicago                ชิคาโก

Asia                      เอเซีย

Football             ฟุตบอล

Sweden                สวีเดน

Lebanon              เลบานอน

Electronics         อิเล็กทรอนิกส์

Mexico              เม็กซิโก 

 

 

ศัพท์บัญญัติ

โพสต์18 ม.ค. 2561 19:33โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2561 20:36 ]

ศัพท์บัญญัติ
         ศัพท์บัญญัติ  คือ คำศัพท์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนเอกสารของทางราชการ และการเรียนการสอน ผู้ออกศัพท์บัญญัติในปัจจุบันคือราชบัณฑิตยสถาน  คัพท์บัญญัติภาษาไทยที่ใช้มักจะมาจากภาษาอังกฤษ
         ศัพท์บัญญัติจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์   แพทย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเชื่อม  พลังงาน  ประชากรศาสตร์  พฤกษศาสตร์  ปรัชญา  ประกันภัย วรรณกรรม   ปรับอากาศ สัทศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ ทันตแพทยศาสตร์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์      
วิธีสร้างศัพท์บัญญัติ
คำศัพท์บัญญัติมีวิธีการสร้าง ดังนี้

ตัวอย่างศัพท์บัญญัติ

๑.แฟลต , อพาร์ตเม้นต์ = ห้องชุด               ๒. คอมพิวเตอร์ = คณิตกรณ์                                                                                                            

0040 ๓. ดีวีดี = แผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล          ๔. ปริ้นเตอร์ = เครื่องพิมพ์                                                                                                                      

๕. อินฟีนีตี้ = อนันต์                                ๖. ซิมการ์ด = บัตรระบุผู้เช่า                                                

๗. ซิม = มอดูลระบุผู้เช่า                            ๘. จอยสติ๊ก = ก้านควบคุม                                                                                                                 

๙. ซีพียู = หน่วยประมวลผลกลาง                ๑๐. คีย์บอร์ด = แผงแป้นอักขระ                                                                                                              

๑๑. แผ่นดิสก์ = จานบันทึก                       ๑๒. จั๊กจั่น = แม่ม่ายลองไน , กระพี้นางนวล                                                                                             

๑๓. แรม(RAM) = หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม          ๑๔. รอม(ROM) = หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว                                                                                 

๑๕. ฮาร์ดดิสก์ = จานบันทึกแบบแข็ง                      ๑๖. Disk Drive = หน่วยขับจาน , หน่วยขับจานบันทึก , หน่วยขับแผ่นบันทึก

๑๗. เคส(CASE) = วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย     ๑๘. Scanner = เครื่องกราดตรวจ                                   

๑๙. ล็อตเตอรี่ = สลากกินแบ่งรัฐบาล                          ๒๐. รถเมล์ = รถโดยสารประจำทาง

ทับศัพท์

โพสต์18 ม.ค. 2561 19:18โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2561 20:33 ]

คำทับศัพท์ คือคำที่ถ่ายเสียงและ/หรือถ่ายรูป มาจากรูปคำในภาษาอื่น และนำมาเขียนในรูปแบบของภาษาเรา เพื่อให้คนที่ใช้ภาษาสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง หรืออย่างน้อยใกล้เคียงกับภาษาเดิม ในวิกิพีเดียไทยใช้การเขียนคำทับศัพท์แบบถ่ายเสียงเป็นหลัก

 

หลักการทับศัพท์

 • ทับศัพท์โดยใช้เสียงอ่านของคำเป็นหลัก
 • การทับศัพท์ให้ถอดอักษรในภาษาเดิม พอควรแก่การแสดงที่มาของรูปศัพท์ และให้เขียนในรูปที่อ่านได้สะดวกในภาษาไทย
 • คำทับศัพท์ที่ใช้กันมานานจนถือเป็นภาษาไทย และปรากฏใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับ พ.ศ. 2542) แล้ว ให้ใช้ต่อไปตามเดิม เช่น เชิ้ต ก๊าซ แก๊ส
 • คำวิสามานยนามที่ใช้กันมานานแล้ว อาจใช้ต่อไปตามเดิม เช่น Victoria = วิกตอเรีย, Louis = หลุยส์ หรือ Cologne = โคโลญ เป็นต้น

 

การทับศัพท์ชื่อ
หลักการทับศัพท์ชื่อ เรียงตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ยึดราชบัณฑิตเป็นหลัก ถ้าได้มีการบัญญัติไว้
 • ถ้าราชบัณฑิตไม่ได้บัญญัติไว้ ให้ใช้คำที่คุ้นเคย ถ้าคำนั้นไม่ผิดจากคำเดิม
 • ถ้าไม่มีคำที่คุ้น ให้ถอดเสียงอ่านจากภาษาเดิม โดยอาศัยการเขียนคำทับศัพท์ตามระบบของราชบัณฑิตยสถาน
 • ถ้าไม่มีหลักออกเสียงเดิม ให้ว่าไปตามเสียง โดยอาศัยอักขรวิธีของไทย
 • ถ้าอ่านภาษาเดิมไม่ออก ให้อ่านจากภาษาอังกฤษ หรือภาษาไหนก็ได้ ที่ใกล้เคียง หรือให้คงอักษรเดิมไว้ก่อน

 

การสะกดคำทับศัพท์
การสะกดคำทับศัพท์เน้นตามเสียงอ่านของคำไม่เน้นตามตัวอักษร เช่น Sioux [ซู] ให้ทับศัพท์ว่า ซู (ชนเผ่าอินเดียนแดง) หรือ Foie gras [fwɑ gʁɑ] ทับศัพท์ ฟัวกรา ยกเว้น

 • คำภาษาอื่นที่เป็นคำไทย ที่ปรากฏในพจนานุกรมไทย ให้ถือว่าคำนั้นเป็นคำไทย และเขียนตามรูปเดิมถึงแม้ว่าเพี้ยนจากคำทับศัพท์เดิมบ้างก็ตาม เช่น
  whale [เวล] เขียน ปลาวาฬ
  salmon [แซมอน] เขียน แซลมอน
 • ชื่อประเทศ เขตการปกครอง เมืองหลวง ให้ทับศัพท์ตามประกาศสำนักนายกฯ รวมถึงคำที่มีส่วนประกอบของชื่อนี้ในส่วนของคำ ถึงแม้ว่าบางคำจะทับศัพท์ผิดจากคำอ่านก็ตาม
  Illinois [อิลลินอย] เขียน อิลลินอยส์ ตามประกาศสำนักนายกฯ
  University of Illinois เขียน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ แทนที่ "มหาวิทยาลัยอิลลินอย"
 • ชื่อถ้าเป็นชื่อเฉพาะของชื่อบริษัท ชื่อหนังสือ ให้เขียนตามต้นฉบับที่จดทะเบียน ถึงแม้ว่าบางคำจะทับศัพท์ผิดจากคำอ่านก็ตาม
  Chevrolet [เชฟโรเล] เขียน เชฟโรเลต ตามชื่อบริษัทที่จดทะเบียน

 

คำที่นิยมใช้

 • คำศัพท์บางคำ ถ้ามีการนิยมใช้มากกว่าศัพท์ที่ปรากฏในศัพท์บัญญัติ ให้ใช้คำนิยมแทน เช่น
  gasohol ให้ใช้ แก๊สโซฮอล์ แทนที่ศัพท์บัญญัติกำหนด "แกโซฮอล"
 • สำหรับคำที่นิยมใช้แต่ผิดไปจากเดิม ให้ใช้ถือคำที่ถูกต้อง เช่น
  Michelangelo ให้ใช้ มีเกลันเจโล (ชื่ออ่านตามภาษาอิตาลี) แทนที่ "ไมเคิล แองเจลโล" ที่ใช้กันจนนิยม
  弁当 (Bentō) ให้ใช้ เบ็นโต แทนที่ "เบ็นโตะ" ที่ใช้กันนิยม
 • สำหรับคำที่นิยมใช้และมีใช้กันมานาน และมีปรากฏในเอกสารสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ให้ใช้คำเดิม ถึงแม้ว่าจะอ่านผิดไปจากเสียงเดิม โดยในบทความนั้นให้เขียนคำอ่านที่ถูกต้องอธิบายไว้ เช่น
  Harvard University ให้ใช้ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ([ฮาเวิร์ด-])

 

การใช้วรรณยุกต์
การทับศัพท์จะไม่ใช้วรรณยุกต์ นอกเหนือจากว่าการไม่ใส่วรรณยุกต์ทำให้คำอ่านสับสน เช่น coma ใช้ โคม่า แทนที่ โคมา

ยกเว้นภาษาใน กลุ่มภาษาตระกูลไทย ไท เช่น ไทย ลาว ผู้ไท (ภูไท) ไทยใหญ่ และภาษาถิ่นต่างๆ ของไท ในประเทศไทย, ภาษาจีนและภาษาถิ่นของจีน, ภาษาเวียดนาม และบางภาษาในตระกูลอินเดีย-ยุโรป ใช้วรรณยุกต์ตามเสียงอ่าน

 

การเว้นวรรค
คำศัพท์ในภาษาอังกฤษเขียนแยกกันทุกคำ ในขณะที่คำไทยเขียนติดกันและเว้นวรรคเมื่อจบประโยค หรือเพื่อง่ายต่อการอ่าน หลักการทับศัพท์ถ้าเป็นคำเดียวให้เขียนติดกันหมดเช่น Mexico City เขียน เม็กซิโกซิตี

ยกเว้นคำที่แสดงถึงชื่อบริษัทและชื่อสินค้า ให้เขียนเว้นวรรคเพื่อแสดงถึงชื่อผลิตภัณฑ์นั้น เช่น

 • Adobe Photoshop เขียน อะโดบี โฟโตชอป
 • Honda Accord เขียน ฮอนด้า แอคคอร์ด

 ขอบคุณ วิกิพีเดีย:โครงการคำทับศัพท์

ศึกษาเพิ่มเติม

https://www.wordyguru.com/a/คำทับศัพท์

คำทับศัพท์  คือคำที่ถ่ายเสียงและ/หรือถ่ายรูป มาจากรูปคำในภาษาอื่น และนำมาเขียนในรูปแบบของภาษาเรา เพื่อให้คนที่ใช้ภาษาสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง หรืออย่างน้อยใกล้เคียงกับภาษาเดิม  เช่น

          รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน

A-Z

acre = เอเคอร์                      acrylic = อะคริลิก        address = แอดเดรส

air = แอร์                            alcohol = แอลกอฮอล์   almond = อัลมอนด์

alpha = แอลฟา          aluminium = อะลูมิเนียม         ameba = อะมีบา

amethyst = แอเมทิสต์   ampere = แอมแปร์               amplitude = แอมพลิจูด

analog = แอนะล็อก               anti- = แอนติ-                      antibody = แอนติบอดี

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai03/05/images/boy-read.gifarabic = อารบิก          art = อาร์ต                         artwork = อาร์ตเวิร์ก

asphalt = แอสฟัลต์                Atlantic = แอตแลนติก  auto- = ออโต-

bacteria = แบคทีเรีย              ball = บอล                         ballet = บัลเลต์

balloon = บอลลูน, บัลลูน        bank = แบงก์                      bar = บาร์

barrel = บาร์เรล                   base = เบส                         BASIC = (ภาษา)เบสิก

battery = แบตเตอรี่               block = บล็อก            board = บอร์ด

body = บอดี                       bonus = โบนัส           brake = เบรก

bus = บัส                           byte = ไบต์                         cable = เคเบิล

caffeine = คาเฟอีน, แคฟเฟอีน, กาเฟอีน                     cake = เค้ก

calcium = แคลเซียม              calorie = แคลอรี                  capsule = แคปซูล

carbon = คาร์บอน                carbon dioxide = คาร์บอนไดออกไซด์

carbon monoxide = คาร์บอนมอนอกไซด์                             carbonate = คาร์บอเนต

card = การ์ด                       cartoon = การ์ตูน                 catalog = แค็ตตาล็อก

Catholic = คาทอลิก               CD-ROM = ซีดีรอม                cell = เซลล์

celsius = เซลเซียส                 cement = ซีเมนต์                  center = เซนเตอร์,

ceramic = เซรามิก                chalk = ชอล์ก                      charge = ชาร์จ

check = เช็ก                       chlorine = คลอรีน       chlorophyll = คลอโรฟิลล์

chocolate = ช็อกโกแลต, ช็อกโกเลต                                   choke = โช้ก

chromosome = โครโมโซม       class = คลาส                      classic = คลาสสิก

click = คลิก                        clinic = คลินิก                      club = คลับ

cluster = คลัสเตอร์                column = คอลัมน์                 coma = โคม่า

commando = คอมมานโด        communist = คอมมิวนิสต์        computer = คอมพิวเตอร์

concert = คอนเสิร์ต               concrete = คอนกรีต             

condominium = คอนโดมิเนียม  consul = กงสุล           cookie = คุกกี้

copy = ก๊อปปี้                      counter = เคาน์เตอร์              course = คอร์ส

credit = เครดิต           cursor = เคอร์เซอร์                day = เดย์

decibel = เดซิเบล                 degree = ดีกรี                     depression = ดีเปรสชัน

desktop = เดสก์ท็อป              diesel = ดีเซล                      digital = ดิจิทัล

0004disc = ดิสก์                         dollar = ดอลลาร์                  down = ดาวน์

download = ดาวน์โหลด          dynamo = ไดนาโม                electone = อิเล็กโทน

electron = อิเล็กตรอน  electronics = อิเล็กทรอนิกส์     email = อีเมล

enzyme = เอนไซม์                espresso = เอสเพรสโซ  FAX = แฟกซ์

fiber = ไฟเบอร์           film = ฟิล์ม                         flat = แฟลต

folder = โฟลเดอร์                 form = ฟอร์ม                      function = ฟังก์ชัน

fuse = ฟิวส์                         galaxy = กาแล็กซี                 gas = แก๊ส

gear = เกียร์                        gigabyte = จิกะไบต์, กิกะไบต์

golf = กอล์ฟ                       graph = กราฟ                      graphics = กราฟิกส์

glucose = กลูโคส                  harddisk = ฮาร์ดดิสก์             hardware = ฮาร์ดแวร์

helicopter = เฮลิคอปเตอร์       hi-fi = ไฮไฟ                         hockey = ฮอกกี้

hippopotamus = ฮิปโปโปเตมัส                              home page = โฮมเพจ

hormone = ฮอร์โมน              hotel = โฮเต็ล            hydraulic = ไฮดรอลิก

hydrogen = ไฮโดรเจน  infrared = อินฟราเรด             internet = อินเทอร์เน็ต

ion = ไอออน                       ISO = ไอโซ, ไอเอสโอ     jackpot = แจ็กพอต

jeans = ยีนส์                       JPEG = เจเพ็ก                      knock = น็อก

LAN = แลน                         laser = เลเซอร์                     latitude = ละติจูด

lens = เลนส์                        lift = ลิฟต์                          limit = ลิมิต

link = ลิงก์                          lipstick = ลิปสติก                  load = โหลด   

lock = ล็อก                         locket = ล็อกเกต                  lottery = ลอตเตอรี่megahertz = เมกะเฮิรตซ์          meter = มิเตอร์ (เครื่องมือวัด), เมตร (หน่วยวัดความยาว)

micron = ไมครอน                 microphone = ไมโครโฟน        microwave = ไมโครเวฟ

model = โมเดล          modem = โมเด็ม                  monitor = มอนิเตอร์

motor = มอเตอร์                  mouse = เมาส์                     mummy = มัมมี่

nightclub = ไนต์คลับ             note = โน้ต                        notebook = โน้ตบุ๊ก

nucleus = นิวเคลียส              oasis = โอเอซิส           object = อ็อบเจกต์

octane = ออกเทน                 Olympic = โอลิมปิค (กีฬา) [๑], โอลิมปิก (วิชาการ) []

oxygen = ออกซิเจน               parameter = พารามิเตอร์         percent = เปอร์เซ็นต์

petroleum = ปิโตรเลียม          pickup truck = รถพิกอัป         picnic = ปิกนิก

plastic = พลาสติก                 plug = ปลั๊ก                        postcard = โปสต์การ์ด

pound = ปอนด์          prism = ปริซึม            program = โปรแกรม

programmer = โปรแกรมเมอร์   protractor = โปรแทรกเตอร์, โพรแทรกเตอร์

pump = ปั๊ม                        pyramid = พีระมิด                 queue = คิว   

quota = โควตา           radar = เรดาร์                      RAM = แรม

ream = รีม                         resin = เรซิน                       ROM = รอม

Roman Catholic = โรมันคาทอลิก                                     sauce = ซอส

save = เซฟ                         scale = สเกล                       script = สคริปต์

serum = เซรุ่ม            set = เซต                           shirt = เชิ้ต

shock = ช็อก                       silicone = ซิลิโคน                  slide = สไลด์

slum = สลัม                        software = ซอฟต์แวร์   spaghetti = สปาเกตตี

spoiler = สปอยเลอร์              spring = สปริง            start = สตาร์ต

starter = สตาร์ตเตอร์              steak = สเต๊ก                       stuff = สตัฟฟ์

super = ซูเปอร์           switch = สวิตช์           tape = เทป

taxi = แท็กซี่                        technique = เทคนิค              technology = เทคโนโลยี

tennis = เทนนิส                   tent = เต็นท์                 

thermometer = เทอร์มอมิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์             titanium = ไทเทเนียมtoffee = ทอฟฟี่              tonsil = ทอนซิล           tractor = แทรกเตอร์transistor = ทรานซิสเตอร์   typhoon = ไต้ฝุ่น                 

ultraviolet = อัลตราไวโอเลต     unit = ยูนิต                         upload = อัปโหลด

vaccine = วัคซีน                   valve = วาล์ว                      video = วีดีโอ

virus = ไวรัส                        vitamin = วิตามิน        volley ball = วอลเลย์บอล

ware = แวร์                        watt = วัตต์                         wave = เวฟ

web = เว็บ                         web page = เว็บเพจ              web site = เว็บไซต์

whisky = วิสกี้                      Windows = วินโดวส์             

World Wide Web, WWW = เวิลด์ไวด์เว็บ                             x-ray = เอกซเรย์

yacht = เรือยอช (อ่านว่า ยอช)     yeast = ยีสต์            zigzag = ซิกแซ็ก

zone = โซน                        zoom = ซูม

ที่มา :   http://www.school.net.th/schoolnet/article/read.php?article_id=๒๕๙ 

1-3 of 3