คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ

GAME CODE
137293

ขั้นที่ ๓  Discussions   ( แลกเปลี่ยนเรียนรู้ )
  • การใช้ศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์ คำเฉพาะกลุ่ม และคำเฉพาะวงการ การใช้ศัพท์บัญญัติ  คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม และคำเฉพาะวงการ                               ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยทำให้เกิดศัพท์บัญญัติ  คำทับศัพท์  คำเฉพาะกลุ่ม  และคำในวงการต ...
    ส่ง 20 ม.ค. 2561 20:55 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
  • ศัพท์บัญญัติ ศัพท์บัญญัติ         ศัพท์บัญญัติ  คือ คำศัพท์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนเอกสารของทางราชการ และการเรียนการสอน ผู้ออกศัพท์บัญญัติในป ...
    ส่ง 20 ม.ค. 2561 20:36 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
  • ทับศัพท์ คำทับศัพท์ คือคำที่ถ่ายเสียงและ/หรือถ่ายรูป มาจากรูปคำในภาษาอื่น และนำมาเขียนในรูปแบบของภาษาเรา เพื่อให้คนที่ใช้ภาษาสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง หรืออย่างน ...
    ส่ง 20 ม.ค. 2561 20:33 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ขั้นที่ ๔ Create knowledge ‎( สร้างองค์ความรู้ )‎

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน34
GAME CODE
386139


หน้าเว็บย่อย (1): g34
Comments