6. ภาษาชวาในภาษาไทย

โพสต์4 ก.ย. 2559 03:14โดยไอหยุ หมัดชูดชู

6. ภาษาชวาในภาษาไทย

     ภาษาชวา   ปัจจุบันเรียกว่าภาษาอินโดนีเซีย   เป็นภาษาคำติดต่อ อยู่ในตระกูลเดียวกับภาษามลายู   ภาษาชวาที่ไทยยืมมาใช้ส่วนมาก เป็นภาษาเขียน  ซึ่งรับมาจากวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา เป็นส่วนใหญ่ ถ้อยคำภาษาเหล่านี้ใช้สื่อสารในวรรณคดี และในบทร้อยกรองต่าง ๆ มากกว่าคำที่นำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างคำภาษาชวาในภาษาไทย

กระจับปี่

การะบุหนิง

กระยาหงัน

กิดาหยัน

จินดาหนา

จินดาหรา

ซ่าโบะ

ซ่าหริ่ม

ดะหมัง

ดาหงัน

ดาลัด

ติกาหลัง

ตุนาหงัน

นากาสาหรี

บายสุหรี

บุษบามินตรา

บุหงัน

บุหงารำไป

บุหงาประหงัน

บุหรง

บุหลัน

ปะตาระกาหลา

ปะตาปา

ปะหนัน

ปั้นเหน่ง

ปาตี

พันตุ

มะงุมมะงาหลา

มะตาหะรี

มิรันตี

มาลาตี

ยาหยี

ยิหวา

ระตู

ระเด่น

วิรงรอง, วิรังรอง

สะการะ

สะตาหมัน

สะการะตาหรา

หวันยิหวา

อสัญแดหวา

อังกะลุง

 

 

 

 

 

 


Comments