3. ภาษาเขมรในภาษาไทย

โพสต์4 ก.ย. 2559 03:15โดยไอหยุ หมัดชูดชู
3.  ภาษาเขมรในภาษาไทย
 

ภาษาเขมรเป็นภาษาคำโดด จัดอยู่ในตระกูลมอญ-เขมร คำดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็น คำพยางค์เดียวและเป็นคำโดด ถือเอาการเรียงคำเข้าประโยคเป็นสำคัญเช่นเดียวกับภาษาไทย  แต่มีลักษณะบางอย่างต่างไปจากภาษาไทย ไทยกับเขมรมีความสัมพันธ ์กันมาเป็นเวลาอันยาวนาน จึงทำให้มีการหยิบยืมถ้อยคำภาษา ของกันและกัน ไทยยืมคำภาษาเขมรมาใช้เป็นจำนวนมาก  ภาษาเขมรนอกจากจะใช้กันในประเทศกัมพูชาแล้ว  ยังใช้กันในบรรดาคนไทยเชื้อสายเขมรทางจังหวัดต่าง ๆ บางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วย  คำเขมาเข้าสู่ภาษาไทยโดยทางการเมือง  ทางวัฒนธรรมและทางภูมิศาสตร์  เรายืมคำเขมรมาใช้โดยการทับศัพท์ ทับศัพท์เสียงเปลี่ยนไป  และเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนความหมาย

ตัวอย่างภาษาเขมรในภาษาไทย

กระชับ

กระโดง

กระเดียด

กระบอง

กระบือ

กระท่อม

กระโถน

กระพัง, ตระพัง, ตะพัง

กระเพาะ

กระแส

กังวล

กำจัด

กำเดา

รัญจวน

ลออ

สกัด

สนอง

สนุก

สดับ

สบง

สังกัด

สไบ

สำราญ

สรร

สำโรง

แสวง

แสดง

กำแพง

กำลัง

ขนาน

ขจี

โขมด

จัด

เฉพาะ

ฉบับ

เชลย

โดย

ทรวง

ถนน

บายศรี

ประกายพรึก

ปรับ

ประจาน

โปรด

เผด็จ

ผจญ, ผจัญ

เผอิญ

เผชิญ

เพ็ญ

เพลิง

เพนียด

ระลอก


Comments