2. ภาษาสันสกฤต

โพสต์4 ก.ย. 2559 03:15โดยไอหยุ หมัดชูดชู

2.  ภาษาสันสกฤต

 

ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน รูปลักษณะภาษาเป็นภาษา มีวิภัตดิปัจจัยเช่นเดียวกับภาษาบาลี ชาวอินเดียถือว่าภาษาสันสกฤตเป็นภาษาชั้นสูง คัมภีร์ และบทสวด ต่าง ๆ มักจะจารึกเป็นภาษาสันสกฤต ภาษาสันสกฤตเข้ามาปะปนอยู่ใน ภาษาไทยเพราะคนไทย เคยยอมรับนับถือศาสนาพราหมณ์ ซึ่งบันทึกคำสอนด้วย ภาษาสันสกฤตมาก่อน แม้จะยอมรับนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็ตาม แต่คนไทยก็ยังยึดถือปฏิบัติในพิธีกรรมบางอย่าง ของศาสนาพราหมณ์มาจนถึงปัจจุบัน   คนไทยจึงศึกษาภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตควบคู่กันไป

ตัวอย่างคำภาษาสันสกฤตในภาษาไทย

กัลป์

กุศล

กัลปาวสาน

โกรธ

คณาจารย์

เคารพ

เคหสถาน

โคตร

โฆษก

โฆษณา

จรรยา

โจรกรรม

ชัชวาล

ตรี, ไตร

ดนตรี

ทรัพย์

ทักษิณ

โทษ

เทพบุตร

นาฏศิลป์

นามธรรม

นิรภัย

นิเทศ

บรรยาย

บริบูรณ์

บัตร

บริษัท

บุตร

บุตรี

บูรพา

บุรุษ

ปฏิปักษ์

ปทัสถาน

ประกาศ

ประการ

ประจักษ์

ประณีต

ประดิษฐาน

ประดิษฐ์

ประเทศ

ประมาณ

ปรากฏ

ประโยชน์

ปราชญ์

ปรารถนา

ปรึกษา

ปราศรัย

พยายาม

พรรณนา

พิสดาร

พรหมลิขิต

แพทย์

พาณิชย์

พิพากษา

ภิกษุ

มนุษย์

มรรยาท

ไมตรี

รักษา

ราษฎร

ฤกษ์

ฤทธิ์

นักบวช

วิเคราะห์

วิทยา

วิเศษ

วินาศ

ศักดา

ศัตรู

ศาสนา

ศัพท์

ศิลปิน

ศึกษา

เศรษฐี

สงเคราะห์

สตรี

สนเท่ห์

สวรรค์

สรรพคุณ

สวัสดิ์, สวัสดี

สังหาร

สัมฤทธิ์

สัปดาห์

สาธิต

แสนยานุภาพ

หรรษา

อธิษฐาน

อนุเคราะห์

 

 
Comments