1. ภาษาบาลี

โพสต์4 ก.ย. 2559 03:16โดยไอหยุ หมัดชูดชู

1.  ภาษาบาลี

 

ภาษาบาลีเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน รูปลักษณะภาษาเป็นภาษามีวิภัตติปัจจัย คือจะต้องเปลี่ยนรูปคำตามเพศ พจน์ หรือกาล ภาษาบาลีมีถิ่นกำเนิดในแคว้นมคธ ประเทศอินเดีย บางทีจึงเรียกว่าภาษามคธ เข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยเพราะสาเหตุจากการยอมรับนับถือศาสนาพุทธของคนไทยเป็นสำคัญ

ตัวอย่างคำภาษาบาลีในภาษาไทย

บาป

บุญ

ปัญญา

พยากรณ์

ปฏิกิริยา

ปฏิกูล

พยาบาท

พายุ

ปฏิบัติ

ปัจจัย

พิพาท

ภาคี

มงคล

มติ

มิจฉาชีพ

รถ

รส

รังสี

รูป

ลัทธิ

ลาภ

โลก

โลหิต

วัฏสงสาร

วาจา

วิชา

สงสัย

สติ

สนทนา

สบาย

สังเขป

สันติ

สาหัส

สุข

สุสาน

หทัย

เหมันต์

อคติ

อดีต

อนุมัติ

อนุสรณ์

อเนจอนาถ

อวสาน

 

 

 
Comments