คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม

โพสต์4 ก.ย. 2559 03:04โดยไอหยุ หมัดชูดชู

คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม 

คำที่ใช้แทน

คำราชาศัพท์ 

ใช้กับ

แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)

ข้าพระพุทธเจ้า 

กระผม, ดิฉัน 

พระมหากษัตริย์

ผู้ใหญ่, พระสงฆ์

แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)

ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท 

ใต้ฝ่าละอองพระบาท

พระมหากษัตริย์

พระบรมราชินี
พระบรมราชนนี 
พระบรมโอสรสาธิราช 
พระบรมราชกุมารี

แทนชื่อที่พูดด้วย

ฝ่าพระบาท 

เจ้านายชั้นสูง

แทนชื่อที่พูดด้วย

พระคุณเจ้า 

พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์

แทนชื่อที่พูดด้วย

พระคุณท่าน 

พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป

แทนชื่อที่พูดด้วย

พระเดชพระคุณ 

เจ้านาย, หรือพระภิกษุที่นับถือ

แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)

พระองค์ 

พระราชา, พระพุทธเจ้า, เทพผู้เป็นใหญ่

แทนผู้ที่พูดถึง

ท่าน  

เจ้านาย, ขุนนางผู้ใหญ่, พระภิกษุ, ผู้ใหญ่ที่นับถือ


Comments