คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

โพสต์4 ก.ย. 2559 03:05โดยไอหยุ หมัดชูดชู


คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

ร่างกาย -- คำราชาศัพท์

ร่างกาย -- คำราชาศัพท์

ผม -- พระเกศา 
ไหปลาร้า -- พระรากขวัญ
หน้าผาก -- พระนลาฎ 
ท้อง -- พระอุทร
หลัง -- พระขนอง
นิ้วมือ -- พระองคุลี 
บ่า -- พระอังสะ
จุก -- พระโมฬี 
นม -- พระถัน, พระเต้า
นิ้วชี้ -- พระดรรชนี
จมูก -- พระนาสิก
ฟัน -- พระทนต์ 
อก -- พระอุระ, พระทรวง
หู -- พระกรรณ 
เอว -- บั้นพระองค์, พระกฤษฎี
ลิ้น -- พระชิวหา
ผิวหนัง -- พระฉวี 
ข้อเท้า -- ข้อพระบาท
ปอด -- พระปับผาสะ 
ปาก -- พระโอษฐ์
คาง -- พระหนุ
รักแร้ -- พระกัจฉะ
ดวงหน้า -- พระพักตร์
ผิวหน้า -- พระราศี 

 

ลิ้นไก่ -- มูลพระชิวหา
ไรฟัน -- ไรพระทนต์
ตะโพก -- พระโสณี
แข้ง -- พระชงฆ์ 
นิ้วก้อย -- พระกนิษฐา 
คอ -- พระศอ
เนื้อ -- พระมังสา
เหงื่อ -- พระเสโท
ปัสสาวะ -- พระบังคนเบา
สะดือ -- พระนาภี
อุจจาระ -- พระบังคนหนัก 
ขน -- พระโลมา
เถ้ากระดูก -- พระอังคาร 
น้ำลาย -- พระเขฬะ
ข้อมือ -- ข้อพระหัตถ์
คิ้ว -- พระขนง 
น้ำตา -- น้ำพระเนตร,
ต้นขา -- พระอุรุ พระอัสสุชล
หัวเข่า -- พระชานุ 
ต้นแขน -- พระพาหุ 
ขนระหว่างคิ้ว -- พระอุณาโลม
เงา -- พระฉายา 
จอนหู -- พระกรรเจียก

Comments