คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์

โพสต์4 ก.ย. 2559 03:03โดยไอหยุ หมัดชูดชู

คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์

 คำสามัญ

ราชาศัพท์ 

คำสามัญ

ราชาศัพท์ 

สรงน้ำ

อาบน้ำ  

จังหัน

อาหาร 

คำสอน(พระสังฆราช)

พระโอวาท 

คำสั่ง(พระสังฆราช)

พระบัญชา 

จำวัด

นอน

ฉัน

รับประทาน

ธรรมาสน์(พระสังฆราช)

พระแท่น

จดหมาย(พระสังฆราช)

พระสมณสาสน์

นิมนต์

เชิญ

อาพาธ

ป่วย

ที่นั่ง

อาสนะ

จดหมาย

ลิขิต

ปัจจัย

เงิน

ปลงผม

โกนผม

เรือนที่พักในวัด

กุฏิ

ห้องอาบน้ำ

ห้องสรงน้ำ

ประเคน

ถวาย

เพล

เวลาฉันอาหารกลางวัน

ห้องสุขา

ถาน,เวจกุฎี

อาหาร

ภัตตาหาร

มรณภาพ

ตาย

ประเคน

ถวาย

คำแจ้งถวายจตุปัจจัย

ใบปวารณา

อาหารถวายพระด้วยสลาก

สลากภัต

อังคาด

เลี้ยงพระ

ลิขิต

จดหมาย

สถานที่พระภิกษุใช้อาศัย

เสนาสนะ

เครื่องนุ่งห่ม

ไตรจีวร

ยารักษาโรค

คิลานเภสัช

คนรู้จัก

อุบาสก,อุบาสิกา

รูป

ลักษณนามสำหรัพระภิกษุ

องค์

ลักษณนามสำหรัพระพุทธรูป


Comments