คําราชาศัพท์หมวดคำกิริยา

โพสต์4 ก.ย. 2559 03:04โดยไอหยุ หมัดชูดชู

คําราชาศัพท์หมวดคำกิริยา

 คำศัพท์

คำราชาศัพท์

คำศัพท์

คำราชาศัพท์

ถาม

พระราชปุจฉา

ดู  

ทอดพระเนตร

ทักทายปราศรัย

พระราชปฏิสันถาร

ให้

พระราชทาน

ไปเที่ยว

เสด็จประพาส

อยากได้ 

ต้องพระราชประสงค์

ทาเครื่องหอม

ทรงพระสำอาง

เขียนจดหมาย 

พระราชหัตถเลขา

ไหว้

ถวายบังคม

แต่งตัว 

ทรงเครื่อง

อาบน้ำ

สรงน้ำ

มีครรภ์ 

ทรงพระครรภ์

ตัดสิน

พระบรมราชวินิจฉัย

หัวเราะ 

ทรงพระสรวล

นอน

บรรทม

รับประทาน 

เสวย

นั่ง

ประทับ

ป่วย

ประชวร

ไป

เสด็จ

ชอบ

โปรด


Comments