การใช้คำราชาศัพท์ขั้นที่ ๓  
Discussions   ( แลกเปลี่ยนเรียนรู้ )

คำราชาศัพท์

 • คําราชาศัพท์ คําราชาศัพท์คําราชาศัพท์ รักจังดอทคอมได้รวบรวม ความหมาย วิธีการใช้ รวมทั้งที่มา และ คำราชาศัพท์หมวดต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น หมวดเครื่องใช ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:33 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้เครื่องใช้คำราชาศัพท์เครื่องใช้คำราชาศัพท์เสื้อ รองท้า ของเสวยที่นอนม่าน, มุ้งถาดน้ำชาคนโทน้ำผ้าอาบน้ำ ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:05 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คําราชาศัพท์หมวดร่างกายร่างกาย -- คำราชาศัพท์ร่างกาย -- คำราชาศัพท์ผม -- พระเกศา ไหปลาร้า -- พระรากขวัญหน้าผาก -- พระนลาฎ ท้อง -- พระอุทรหลัง -- พระขนองน ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:05 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ ราชตระกูล คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ ราชตระกูลคำศัพท์คำราชาศัพท์ คำศัพท์คำราชาศัพท์ พ่อพระชนก พระบิดา แม่พระชนนี,พระมารดา ปู่, ตาพระอัยกา, พระอัยกี ย ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:05 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • คําราชาศัพท์หมวดคำกิริยา คําราชาศัพท์หมวดคำกิริยา คำศัพท์คำราชาศัพท์คำศัพท์คำราชาศัพท์ถามพระราชปุจฉาดู  ทอดพระเนตรทักทายปราศรัยพระราชปฏิสันถารให้พระราชทานไปเที่ยวเสด ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:04 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม คำที่ใช้แทนคำราชาศัพท์ ใช้กับแทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)ข้าพระพุทธเจ้า กระผม, ดิฉัน พระมหากษัตร ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:04 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์ คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์ คำสามัญราชาศัพท์ คำสามัญราชาศัพท์ สรงน้ำอาบน้ำ  จังหันอาหาร คำสอน(พระสังฆราช)พระโอวาท คำสั่ง(พระสังฆราช)พระบัญชา ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:03 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • การใช้คําราชาศัพท์ที่ควรสังเกตุ การใช้คําราชาศัพท์ที่ควรสังเกตุการใช้คำว่า “พระ” “พระบรม” “พระราช”“พระ” ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นอวัยวะ ของใช้ เช่นพระชานุ พระนลาฏ พระขนง เป็นต้น“พระบรม”ใช ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:08 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
                           
                         ขั้นที่ ๔ Create knowledge ‎( สร้างองค์ความรู้ )‎

ราชาศัพย์

ขั้นที่ ๕ 
Evaluation ( ประเมินผล )


หน้าเว็บย่อย (1): ราชาศัพท์
Comments