การสร้างคำสมาส


ขั้นที่ ๓  
Discussions   ( แลกเปลี่ยนเรียนรู้ )

การสร้างคำ

 • คำสมาส     คำสมาส คือ คำที่เกิดจากการนำคำในภาษาบาลีและสันสกฤตมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดคำใหม่ ที่มีความหมายใหม่ โดยยังมีเค้าของความหมายเดิมอยู่หลักสังเกตคำสมาสในภาษาไทย 1. เกิดจากคำมูลต ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2559 21:30 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • คำมูล    คำมูล คือ คำคำเดียวที่ไม่ได้ประสมกับคำอื่นเป็นคำพื้นฐานที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง มีความหมายชัดเจนซึ่งอาจเป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้ และจะเป็นคำ ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2559 21:29 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • คำซ้อน     คำซ้อน  หมายถึง การสร้างคำอีกรูปแบบหนึ่ง มีวิธีการเช่นเดียวกับการประสมคำ จึงอนุโลมให้เป็นคำประสมได้ ความแตกต่างระหว่างคำประสมทั่วไปกับคำซ้อน คือ คำซ ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2559 21:28 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • คำซ้ำ คำซ้ำ คือ การนำคำประเภทเดียวกัน ชนิดเดียวกันมาซ้ำ ๆ กัน มักจะมีไม้ยมก (ๆ) เป็นเครื่องสังเกต เช่น แดง ๆ ดำ ๆ ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2559 21:26 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • คำประสม       คำประสม คือ คำที่สร้างจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไป เกิดเป็นคำใหม่ มีความหมายใหม่ แต่ยังมีเค้าของความหมายเดิม ส่วนมากมักเป็นการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำไทยแต่อาจมีคำประสมบางคำที่ประสมระหว ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2559 21:25 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ขั้นที่ ๔ Create knowledge ‎( สร้างองค์ความรู้ )‎

ผลงานนักเรียน       ขั้นที่ ๕ Evaluation ( ประเมินผล )

หน้าเว็บย่อย (2): คำ สมาส
ĉ
ไอหยุ หมัดชูดชู,
21 ส.ค. 2559 08:04
Comments