เผยแพร่ผลงาน


การพัฒนาทักษะการพูด

โพสต์2 มิ.ย. 2560 06:22โดยไอหยุ หมัดชูดชู

http://www.thaigoodview.com/node/60470

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI)

โพสต์18 ธ.ค. 2559 06:09โดยไอหยุ หมัดชูดชู

ITLA 2014 (ครูไทยหัวใจ IT)

โพสต์18 ธ.ค. 2559 06:07โดยไอหยุ หมัดชูดชู

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ๕๕๕

โพสต์10 ส.ค. 2559 04:38โดยไอหยุ หมัดชูดชู

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ๕๕๕


1-5 of 5