วิทยากร การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สพป.ปน.๓ ( การออก ปพ.๑ )

โพสต์24 มิ.ย. 2559 20:35โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2559 20:38 ]
 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สพป.ปน.๓ ( การออก ปพ.๑ )
Comments