วิทยากร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

โพสต์24 มิ.ย. 2559 20:31โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2559 20:36 ]
วิทยาการ การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  ณ โรงแรมคาเทร์  อำเภอ  เบตง
Comments