การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑

โพสต์19 พ.ค. 2560 19:14โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 19:55 ]

การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓Comments