ประชุมพัฒนาการวิจัยโรงเรียนในฝัน

โพสต์31 ก.ค. 2559 00:48โดยไอหยุ หมัดชูดชู
วันนี้  25 กรกฎาคม 2559 เข้าร่วมประชุม
การนิเทศ ติดตามประเมิน และวิจัยพัฒนา "ปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล" ปีงบประมาณ 2559  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓
Comments