ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์18 มี.ค. 2560 02:27โดยไอหยุ หมัดชูดชู
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖4
ณ โรงแรมฟรอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลา
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐


Comments