นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )

โพสต์9 ส.ค. 2559 20:49โดยไอหยุ หมัดชูดชู

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙  นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )  ณ สพป.ยล ๓Comments