ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์27 มิ.ย. 2559 16:04โดยไอหยุ หมัดชูดชู
    วันที่ ๑๗ - ๑๙ อบรมการจัดทำหลักสูตรลดเวลาเรียน          เพิ่มเวลารู้  ณ  สพป.ยล.๓    
Comments