แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูต้นแบบ จชต

โพสต์18 ธ.ค. 2559 21:35โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 21:38 ]

  
 
 
        แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูต้นแบบ เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการสถาบันพัฒนาครูชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Comments