โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เครื่องมือดิจิตอล

โพสต์24 ส.ค. 2560 19:46โดยไอหยุ หมัดชูดชู
 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เครื่องมือดิจิตอล
รหว่างวันที่
26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Comments