การอ่านคิดวิเคราะห์ PISA

โพสต์24 มิ.ย. 2559 01:54โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2559 01:55 ]
วันที่ ๒๐  มิถุนายน  อบรม การอ่านคิดวิเคราะห์  โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน  ณ สพป.ยล.๓
Comments