Best practice ระดับภาค

โพสต์15 ก.ย. 2559 14:54โดยไอหยุ หมัดชูดชู
วันที่ ๑๔ - ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๙  นำเสนอผลงานนวัตกรรม Best Practice ณ โรงแรมไดมอน  พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Comments