การพัฒนาตนเอง


ว.21

โพสต์18 ก.พ. 2561 21:49โดยไอหยุ หมัดชูดชู


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์22 ต.ค. 2560 23:13โดยไอหยุ หมัดชูดชู

ด้าเก

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เครื่องมือดิจิตอล

โพสต์24 ส.ค. 2560 19:46โดยไอหยุ หมัดชูดชู

 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เครื่องมือดิจิตอล
รหว่างวันที่
26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การจัดตารางสอน ในระบบ School MIS

โพสต์22 ส.ค. 2560 04:24โดยไอหยุ หมัดชูดชู
พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล

โพสต์31 ก.ค. 2560 18:49โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 04:14 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC

โพสต์17 ก.ค. 2560 15:34โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 18:50 ]

อบรมเชิงปฏิบัตการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์13 ก.ค. 2560 01:37โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 15:22 ]

  

13-14 ก.ค. 60 พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลฯ  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่สถานศึกษา

โพสต์3 พ.ค. 2560 19:31โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 20:27 ]


STEM

โพสต์26 เม.ย. 2560 20:06โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 20:28 ]

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

โพสต์25 เม.ย. 2560 20:37โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 20:29 ]


1-10 of 28