OBEC AWARDS

โพสต์23 มิ.ย. 2559 23:43โดยไอหยุ หมัดชูดชู
                        

รางวัล ทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

   
                  


Comments