ครูผู้สอน นักเรียนมีผลการทดสอบ ONET สูงกว่าระดับประเทศ

โพสต์25 มิ.ย. 2559 00:32โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 05:50 ]
    โล่รางวัล  ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียน  มีผลการทดสอบระดับชาติ  (ONET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ สูงกว่าระดับประเทศ  ณ  โรงแรมแกรนแมนดาริน  อำเภอเบตง ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๙


Comments