Best of the Best Practices

โพสต์24 มิ.ย. 2559 00:44โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2559 21:37 ]
                      
  

              















 
                                                 
                                                   รางวัล " Best of the Best Practices "   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นำเสนอผลงาน  ณ อำเภอทุ่งสง
รับรางวัล " Best of the Best Practices "   
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้  จอมเทียน  พัทยา

                         

Comments