ผลงานความภาคภูมิใจ


เหรียญทอง โครงงานคอมพิวเตอรื ประเภทซอฟแวร์ ม.๑-๓

โพสต์21 ก.พ. 2563 14:11โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2563 14:48 ]เหรียญเงิน เกมสร้างสรรค์ ม.๑-๓

โพสต์21 ก.พ. 2563 14:07โดยไอหยุ หมัดชูดชู
เหรียญทองแดง เกมสร้างสรรค์ ป.๑-๔

โพสต์21 ก.พ. 2563 14:03โดยไอหยุ หมัดชูดชู
โครงงานคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ๖๗

โพสต์22 ธ.ค. 2560 00:12โดยไอหยุ หมัดชูดชู


ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ เกมสร้างสรรค์

โพสต์22 ธ.ค. 2560 00:09โดยไอหยุ หมัดชูดชู


Best Practices ๒๕๖๐ ระดับประเทศ

โพสต์31 ก.ค. 2560 18:34โดยไอหยุ หมัดชูดชู


ณ โรงแรมรอแยล เบลจา สุขุมวิทย์ ๕
วันที่ ๒๐ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผลการทดสอบระดับชาติ onet สูงกว่าคค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560

โพสต์19 พ.ค. 2560 06:09โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 20:35 ]


การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

โพสต์28 ธ.ค. 2559 22:52โดยไอหยุ หมัดชูดชู

Best prictice

โพสต์13 ธ.ค. 2559 05:22โดยไอหยุ หมัดชูดชูโครงงานคอมพิวเตอร์

โพสต์13 ธ.ค. 2559 05:17โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2559 06:17 ]1-10 of 19