ตอบรับและปฏิเสธ

การกล่าวต้อนรับ     เมื่อมีคนมาเยี่ยมบ้าน  สถานที่  บุคคล   การกล่าวต้อนรับต้องแสดงความมีน้ำใจแก่แขกและให้แขกมีความอบอุ่นในการมาเยือน   มีหลักการพูดดังนี้

๗.๑ พูดเสียงดังฟังชัด  เต็มเสียง  วาจาสุภาพ  นุ่มนวล

๗.๒ สีหน้าท่านทางแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับ   และกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับ

๗.๓ กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันและการมาเยือนถือว่าให้เกียรติเจ้าของบ้าน

๗.๔ กล่าวถึงความเต็มใจที่ได้ต้อนรับคณะผู้มาเยือนและเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

๗.๕ กล่าวถึงโอกาสสำคัญที่คณะได้มาเยี่ยม   โอกาสหน้าคงมาเยี่ยมใหม่

๗.๖ หากมีแขกต้องการพบบุคคล   แล้วบุคคลนั้นไม่อยู่  อาจพูดให้คอยพบ    ในกรณีที่สามารถไปตามบุคคลนั้นได้   โดยรีบไปเป็นธุระให้   ถ้าไม่สามารถไปตามบุคคลนั้นมาพบได้  ควรถามแขกว่าจะสั่งข้อความใดถึงบุคคลนั้นหรือไม่

ตัวอย่าง

            สวัสดีครับคุณป้า (ยกมือไหว้แขก)  ผมรู้สึกยินดีมากครับ  ที่คุณป้าให้เกียรติมาเยี่ยมวันนี้ เชิญข้างในบ้านก่อนครับ  (ช่วงนี้ไปหาน้ำมาบริการแขก)    ต้องการพบคุณพ่อหรือครับ     แหม! เสียดายจริงๆ  ท่านเพิ่งไปตลาดเดี๋ยวนี้เอง   คุณป้าพอจะรอได้ไหมครับ   หากมีธุระร้อนจริงๆ ผมจะให้คนไปตามให้นะครับ.......................เชิญคุณป้าดื่มน้ำก่อนตามสบายนะครับComments