แนะนำตัว

 ๑. การแนะนำตนเอง   จะต้องบอกรายละเอียดดังนี้

๑.๑ คำนำ     กล่าวทักทายผู้ฟัง  เช่น   ท่านประธาน  พิธีกรและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน

๑.๒ ชื่อ-สกุล

๑.๓ ถิ่นกำเนิด

๑.๔ การศึกษา

๑.๕ ความรู้ความสามารถพิเศษ

๑.๖งานอดิเรก

๑.๗ หลักหรือแผนการดำเนินชีวิต

๑.๘ ที่อยู่ปัจจุบัน

ตัวอย่าง

            เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ   สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ทุกคน   ดิฉัน ด.ญ. ............  เกิดที่จังหวัดชัยภูมิ  ย้ายตามบิดามารดามาอยู่ที่จังหวัดนี้ได้  ๓  ปีแล้ว    ดิฉันเป็นบุตรคนสุดท้อง    ดิฉันจบ ชั้นประถมปีที่ ๖  จากโรงเรียนวัดน้อยใน จังหวัดชัยภูมิ    ดิฉันชอบเรียนวิชาศิลปะมาก   เคยเข้าประกวดงานศิลปะนานาชาติได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒  เมื่อดิฉันมีเวลาว่าง  ดิฉันจะวาดภาพและช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้   ดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดิฉันจะไปเรียนต่อวิทยาลัยเพาะช่าง   ในอนาคตดิฉันจะเป็นนักวาดภาพที่ดีค่ะแนะนำตัว


Comments