แสดงความเสียใจ

. การกล่าวไว้อาลัย กรกล่าวไว้อาลัยมีหลายหอย่าง เช่น ไว้อาลัยผู้ตาย ไว้อาลัยผู้ที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ หรือไปศึกษาต่อ เป็นต้น

                ๙.๑ ไว้อาลัยผู้ตายหรือในงานศพ ควรยึดแนวดังนี้

                                ๙..๑ กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

                                ๙..๒ สรรเสริญผู้เสียชีวิต โดยบอกเล่าถึงประวัติ ผลงานดีเด่น คุณความดี

                                ..๓ ความอาลัยของผู้อยู่เบื้อหลัง ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป

                                ๙..๔ แสดงความหวังว่าวิญญาณของผู้ตายคงไปสู่สุคติ

                ๙.๒ ไว้อาลัยผู้ที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ แนวทางการกล่าวมีดังนี้

                                ๙..๑ กล่าวแสดงความอาลัยที่ต้องจากไป หลังจากได้ร่วมทำงานกันจนคุ้นเคยรักใคร่กัน แต่ก็ดีใจที่เขาได้เลื่อนตำแหน่ง และมีอนาคตสดใสรุ่งโรจน์ดีขึ้น

                                ๙..๒ สรรเสริญยกย่องคุณความดีของบุคคลที่จากไป

                                ๙..๓ กล่าวอวยพรให้แก่ผู้ที่จากไป ให้เขาประสบความสำเร็จในตำแหน่งใหม่

o. การกล่าวอำลา ในกรณีที่ต้องจากถิ่นที่เคยอยู่มานาน เพื่อไปประกอบธุรกิจ รับราชการ หรือ ไปประจำ ณ สถานที่อื่น ถ้ามีการจัดเลี้ยงส่งและมีการมอบของขวัญที่นะลึก ควรมีการพูดขอบคุณที่ได้รับของขวัญนี้ และกล่าวคำอำลา แนวทางการกล่าวดังนี้

                                ๑o.๑ แสดงความเสียใจที่ต้องจากไป กล่าวให้ทราบว่าทำไมจึงไม่อยากจากไป ความสุขที่ได้รับและความคุ้นเคยที่มีกับบุคคลต่าง ๆในที่ทำงานเดิม เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจในระหว่างที่ได้อยู่มานาน และการระลึกถึงความภูมิใจตลอดไป

                                ๑o.๒ สรรเสริญคณะผู้จัดทำหรือร่วมเลี้ยงส่งจากใจจริง

                                ๑o.๓ คาดหมายความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่จะยังคงมีคลอดไปโดยแสดงคามมั่นใจว่าแม้จะออกไปแต่ความสัมพันธ์ที่ดียังคงไม่มีวันจางหาย หากผู้มดผ่านไปสถานที่ที่จะไปอยู่ใหม่ ขอให้แวะเยี่ยมเยียน

                                ๑o.๔ กล่าวสรุปโดยกล่าวคำอำลาและอวยพร ควรพูดให้สั้น ขอลาท่านทั้งหลายไปก่อน ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญ

Comments