แบบฝึกการฟังและดู

ต้นหญ้าของแผ่นดิน


คำร้อง-ทำนอง โดย กรภัทร พันธาภิรัตน์
ขับร้อง โดย วงนูโว
พ่อเคยบอกเคยสอน ต้นหญ้าที่ปกคลุมดิน
มีทั้งโทษและคุณแตกต่างกันไป
หญ้าแฝกที่หยั่งรากลง ลึกจนยึดดินไว้
อุ้มน้ำให้บ้านของเราอุดมสมบูรณ์
ลูกคงเปรียบดั่งเป็น ดังเช่นต้นหญ้าต้นหนึ่ง
หากมีเพียงต้นเดียวคงไร้พลัง
แต่หากพวกเราทุกคน เกี่ยวโยงยึดแน่นรวมกัน
ย่อมทำให้ผืนดินมั่นคงแข็งแรง
* มาร่วมกันเป็นต้นหญ้าของผืนแผ่นดิน
เพื่อบ้านเมืองถิ่น ใต้ร่มที่เราอาศัย
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ด้วยปณิธานตามรอยพ่อของปวงไทย
ด้วยใจและกายของเราทุกคน
เมื่อพ่อแนะทางให้คิด ชีวิตควรเป็นแบบไหน
จะเป็นเพียงหญ้ารกดินหรือว่าหญ้าแฝก
หากเราเลือกเป็นหญ้าดี ย่อมทำให้แผ่นดินแข็งแรง
และทำให้พ่อของเราอุ่นใจ

* (ซ้ำ)

ลูกคงเปรียบดั่งเป็น ดังเช่นต้นหญ้าต้นหนึ่ง
หากมีเพียงต้นเดียวคงไร้พลัง
แต่หากพวกเราทุกคน เกี่ยวโยงยึดแน่นรวมกัน
ย่อมทำให้ผืนดินมั่นคงแข็งแรง
...มาร่วมกันเป็นต้นหญ้าของผืนแผ่นดิน

ต้นหญ้าของแผ่นดิน


Comments