วิทยากร DLIT

โพสต์18 ต.ค. 2558 03:16โดยไอหยุ หมัดชูดชู
เมื่อวันที่ 2-9 กันยายน 2558 ได้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้กับคณะครูสังกัด สพป.นม.1


Comments