แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์18 ต.ค. 2558 03:27โดยไอหยุ หมัดชูดชู
วันที่ 26-27 กันยายน 2558 นำนักเรียน 12 คน 6 กิจกรรมเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสุขานารี ผลการแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 กิจกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 กิจกรรม และรางวัลที่ 4 จำนวน 1 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 และการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-3

Comments