กิจกรรม Bike for Mom

โพสต์12 ต.ค. 2557 00:13โดยไอหยุ หมัดชูดชู
ร่วมกิจกรรม Bike for Mom เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนเป็นอย่างดี

Comments