gepobon


>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  วันที่ 26-27 กันยายน 2558 นำนักเรียน 12 คน 6 กิจกรรมเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสุขานารี ผลการแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 กิจกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 กิจกรรม และรางวัลที่ 4 จำนวน 1 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 และการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-3

  ส่ง 25 ม.ค. 2559 17:54 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • นำนักเรียนรับรางวัลจากผู้ว่าฯ

  วันที่ 25 กันยายน 2558 นำนักเรียนรับโลห์รางวัลชนะเลิศ ชมเชย 2 รางวัล จากนายธงชัย ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่่งเป็นรางวัลจากการประกวดโปสเตอร์รณรงค์การแต่งกายสวย ดี มีคุณค่า น่าชื่นชม จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 25 ม.ค. 2559 17:54 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • วิทยากร DLIT
  เมื่อวันที่ 2-9 กันยายน 2558 ได้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้กับคณะครูสังกัด สพป.นม.1


  ส่ง 25 ม.ค. 2559 17:54 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • กิจกรรม Bike for Mom
  ร่วมกิจกรรม Bike for Mom เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนเป็นอย่างดี

  ส่ง 25 ม.ค. 2559 17:54 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »