ถ่ายทอดสดการสอน
Facebook LiveStream Login Button

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้องจัทำโดย
ครูไอหยุ  หมัดชูดชู  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านโต | หมู่ 7 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95170
โทรศัพท์ : 0862890029 | อีเมลล์ admin@banto.ac.th
Comments