วิชาคอมพิวเตอร์

                                                                              คู่มือประกอบการสอน
https://drive.google.com/a/banto.ac.th/file/d/0B9NUgRYB5mJGcHF2QUlkZE5uTnM/view                               https://drive.google.com/a/banto.ac.th/file/d/0Bx2jyV0ugwSVVzNvNGlBS2JIOFk/view?usp=sharing
                     https://drive.google.com/a/banto.ac.th/file/d/0B9NUgRYB5mJGbVlZT3NVUmIwcU0/view

https://drive.google.com/a/banto.ac.th/file/d/0B9NUgRYB5mJGVG5YN0U4QlZwY00/view
                            https://drive.google.com/a/banto.ac.th/file/d/0B9NUgRYB5mJGSnpRSFBBLXlKMU0/view                        https://drive.google.com/a/banto.ac.th/file/d/0B9NUgRYB5mJGN2VmVXgtZktPeXM/view   


https://drive.google.com/a/banto.ac.th/file/d/0B9NUgRYB5mJGOU81ZVRfZVE1U0U/view                              https://drive.google.com/a/banto.ac.th/file/d/0Bx2jyV0ugwSVSUJkVGY4aU5aUDg/view?usp=sharing                

ส่งงานสร้างเว็บ

สร้างเว็บ ‎‎(การตอบกลับ)‎‎